banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Alcoi/Alcoy

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2021 (euros/habitant)

1.178,36

1.088,20

1.000,64

1.024,21

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2020 (euros/habitant)

976,62

927,13

931,07

972,15

Deute Viu del municipi - 2020 (euros/habitant)

379,52

237,79

134,05

257,05

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

41,88

38,19

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

49,64

53,03

55,19

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,69

0,72

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2021 (euros)

29.730,07

35.950,67

46.009,86

49.118    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

3.927    

7.945    

145.431    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

9,07

15,57

6,94

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

11,20

11,30

13,69

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

79,73

72,91

79,37

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

34,10

33,74

36,60

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

2,29

1,86

1,57

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

2,67

2,29

2,11

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

5,50

5,08

7,13

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

16,58

13,62

16,39

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

8,53

7,22

6,97

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

10,06

8,71

8,61

9,39

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

12.986    

53.966    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

774,08

2.232,58

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

12.016,93

51.116,10

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

5,96

4,14

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

92,54

94,72

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

89,08

90,89

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

11.567,93

49.050,68

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

16,71

10,40

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

11,60

21,57

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

32,17

35,87

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

39,52

32,15

12,08

16,21