banc de dades municipal

Dades estadÝstiques | Demografia | Moncofa

Dades estadÝstiques - Demografia


Poblaciˇ
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Padrˇ - 2021 (persones)

6.958    

192.495    

587.064    

5.058.138    

Variaciˇ Padrˇ - 2020/2021 (%)

3,74

0,11

0,25

0,02

Poblaciˇ respecte de la comarca - 2021 (%)

3,61

     
Poblaciˇ respecte de la provÝncia - 2021 (%)

1,19

32,79

   
Poblaciˇ respecte de la comunitat - 2021 (%)

0,14

3,81

11,61

 
Densitat de poblaciˇ - 2021 (Hab./Km2)

478,87

318,09

88,52

217,51

Espanyols Residents a l'Extranger - 2021 (persones)

95    

3.500    

13.362    

150.210    

 
CaracterÝstiques de la poblaciˇ (Padrˇ 2021)
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Menors de 16 anys (%)

14,70

16,12

15,51

15,28

De 16 a 29 anys (%)

12,24

14,46

14,09

14,33

De 30 a 64 anys (%)

53,87

50,93

50,78

50,70

Majors de 64 anys (%)

19,19

18,49

19,63

19,69

═ndex de dependŔncia (%)

51,26

52,92

54,18

53,78

Naixcuts a la CV (persones)

4.861    

140.110    

390.817    

3.348.878    

Extrangers (persones)

1.029    

22.456    

89.145    

751.616    

Naixcuts a la CV (%)

69,86

72,79

66,57

66,21

Extrangers (%)

14,79

11,67

15,18

14,86

 
CaracterÝstiques censals de 2011
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

6.310    

192.990    

592.175    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

10,08

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

15,49

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

58,91

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

15,53

17,80