banc de dades municipal

Dades estadÝstiques | Demografia | Cervera del Maestre

Dades estadÝstiques - Demografia


Poblaciˇ
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Padrˇ - 2020 (persones)

557    

82.437    

585.590    

5.057.353    

Variaciˇ Padrˇ - 2019/2020 (%)

-3,13

0,69

0,97

1,07

Poblaciˇ respecte de la comarca - 2020 (%)

0,68

     
Poblaciˇ respecte de la provÝncia - 2020 (%)

0,10

14,08

   
Poblaciˇ respecte de la comunitat - 2020 (%)

0,01

1,63

11,58

 
Densitat de poblaciˇ - 2020 (Hab./Km2)

5,97

67,50

88,30

217,48

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

21    

2.382    

12.365    

139.862    

 
CaracterÝstiques de la poblaciˇ (Padrˇ 2020)
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Menors de 16 anys (%)

7,54

15,65

15,80

15,58

De 16 a 29 anys (%)

8,26

13,53

14,02

14,27

De 30 a 64 anys (%)

47,94

49,90

50,83

50,74

Majors de 64 anys (%)

36,27

20,93

19,35

19,41

═ndex de dependŔncia (%)

77,96

57,67

54,20

53,83

Naixcuts a la CV (persones)

375    

45.160    

390.670    

3.349.756    

Extrangers (persones)

87    

17.759    

88.992    

752.131    

Naixcuts a la CV (%)

67,32

54,78

66,71

66,24

Extrangers (%)

15,62

21,54

15,20

14,87

 
CaracterÝstiques censals de 2011
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

685    

83.610    

592.175    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

10,08

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

15,49

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

58,91

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

15,53

17,80