banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Benicarló

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

1.013,12

1.289,82

1.177,88

995,24

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

973,43

1.189,21

1.176,11

1.006,59

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

225,31

251,53

218,12

296,41

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

41,68

42,94

38,86

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

47,73

52,14

54,43

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,67

0,86

0,91

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

35.000,61

36.647,47

48.844,46

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

1.791    

5.927    

39.742    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

6,76

5,25

7,44

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

13,62

12,70

13,11

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

79,62

148,84

79,45

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

37,86

37,32

38,04

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

1,23

1,15

1,44

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

1,68

1,60

2,15

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

6,09

5,96

5,19

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

15,86

12,74

15,61

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

6,59

5,28

7,15

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

10,33

8,17

9,87

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

4.786    

122.132    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

401,24

3.753,60

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

4.315,49

118.830,80

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

8,38

3,07

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

90,17

97,30

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

79,46

91,90

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

3.802,79

112.239,43

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

32,42

5,90

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

58,47

40,67

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

8,43

42,91

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

0,68

10,52

18,14

16,21