banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Atzeneta del Maestrat

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

1.320,51

1.370,16

1.177,88

995,24

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

1.219,12

1.349,59

1.176,11

1.006,59

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

0    

369,79

218,12

296,41

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

32,49

40,84

38,86

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

56,66

58,72

54,43

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

2,24

1,43

0,91

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

15.273,70

41.863,41

48.844,46

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

103    

1.014    

39.742    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

11,65

13,31

7,44

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

21,36

12,72

13,11

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

66,99

122,68

79,45

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

38,83

34,42

38,04

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

<4

 

1,44

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

<4

 

2,15

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

<4

2,37

5,19

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

<4

8,09

15,61

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

<4

4,04

7,15

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

<4

6,71

9,87

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

7.116    

64.868    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

43,44

986,82

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

7.191,96

64.189,57

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

0,61

1,52

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

101,07

98,95

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

91,37

91,36

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

6.501,78

59.262,08

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

5,56

5,63

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

29,73

14,92

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

50,34

60,93

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

14,36

18,52

18,14

16,21