banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Gátova

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

1.348,45

917,13

945,03

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

3.390,60

925,01

1.056,20

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

128,87

129,94

460,71

343,63

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

39,26

41    

39,43

39,67

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

44,13

51,67

49,43

51,71

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

2,14

0,72

0,97

0,95

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

20.301,66

71.475,57

51.510,49

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

23    

11.426    

172.204    

344.556    

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

3.041    

82.337    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

24,42

8.643,49

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

2.990,76

71.426,81

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

0,80

10,50

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

98,35

86,75

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

96,89

82,44

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

2.946,37

67.879,50

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

0,97

7,15

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

14,25

43,34

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

81,02

35,90

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

3,76

13,61

17,04

16,21