banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Villar del Arzobispo

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2021 (euros/habitant)

775,53

1.341,80

996,81

1.024,21

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2020 (euros/habitant)

920,80

1.602,93

974,25

972,15

Deute Viu del municipi - 2020 (euros/habitant)

686,05

315,96

359,54

257,05

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

25,50

30,85

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

54,81

56,13

49,82

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,32

1,36

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2021 (euros)

43.857,61

25.857,76

51.976,97

49.118    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

227    

1.029    

184.418    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

13,22

5,44

6,32

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

15,86

11,37

11,08

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

70,93

41,89

82,59

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

42,73

24,30

35,30

36,18

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

4.070    

140.528    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

114,98

678,36

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

3.856,83

139.790,88

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

2,83

0,48

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

94,76

99,48

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

84,22

95,01

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

3.427,69

133.520,83

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

19,39

7,34

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

62,05

15,14

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

18,51

55,02

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

0,05

22,49

17,04

16,21