banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Vilamarxant

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

1.017    

917,13

945,03

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

809,09

925,01

1.056,20

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

8,51

129,94

460,71

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

26,37

41,06

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

49,15

51,67

49,43

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,63

0,63

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

62.654,35

71.475,57

51.510,49

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

568    

11.426    

172.204    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

10,56

6,81

6,52

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

13,73

11,79

10,83

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

40,85

38,18

37,86

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

34,86

43,02

44,79

42,34

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2016 (%)

2,11

1,53

1,73

1,56

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2016 (%)

2,82

2,69

2,73

2,45

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2016 (%)

2,99

3,88

4,76

5,46

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2016 (%)

13,03

16,59

18,55

17,02

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2016 (%)

5,11

7,73

8,11

7,33

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2016 (%)

8,80

7,86

8,92

8,51

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

7.108    

82.337    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

509,67

8.643,49

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

6.720,11

71.426,81

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

7,17

10,50

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

94,54

86,75

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

87,38

82,44

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

6.211,27

67.879,50

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

8,75

7,15

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

57,71

43,34

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

17,09

35,90

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

16,45

13,61

17,04

16,21