banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Vilallonga/Villalonga

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

737,61

1.020,04

969,20

982,40

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

1.104,20

1.192,28

1.025,35

1.006,25

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

178,10

1.576,43

407,55

296,41

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

25,40

41,33

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

58,95

52,69

49,82

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,67

0,82

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

66.791,57

46.972,65

51.960,95

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

252    

11.238    

180.753    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

7,94

5,01

6,46

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

17,46

14,06

11,10

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

74,60

159,10

82,44

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

38,10

40,25

35,92

36,68

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

4.332    

42.980    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

126,72

3.564,76

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

4.210,07

38.644,08

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

2,93

8,29

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

97,19

89,91

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

92,51

82,45

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

4.007,41

35.438,75

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

0,92

3,45

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

18,89

39,97

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

59,96

49,14

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

20,23

7,45

17,04

16,21