banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Vilallonga/Villalonga

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2021 (euros/habitant)

707,29

1.004,13

996,81

1.024,21

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2020 (euros/habitant)

753,13

1.074,51

974,25

972,15

Deute Viu del municipi - 2020 (euros/habitant)

93,11

1.551,11

359,54

257,05

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

25,40

41,33

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

58,95

52,69

49,82

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,67

0,82

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2021 (euros)

66.760,34

47.052,28

51.976,97

49.118    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

265    

11.421    

184.418    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

8,68

4,90

6,32

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

15,47

14,03

11,08

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

75,85

79,67

82,59

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

38,49

39,63

35,30

36,18

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

4.332    

42.980    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

126,72

3.564,76

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

4.210,07

38.644,08

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

2,93

8,29

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

97,19

89,91

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

92,51

82,45

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

4.007,41

35.438,75

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

0,92

3,45

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

18,89

39,97

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

59,96

49,14

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

20,23

7,45

17,04

16,21