banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Económico | Vallanca

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2021 (euros/habitant)

2.548,46

1.410,97

996,81

1.024,21

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2020 (euros/habitant)

4.038,20

2.113,87

974,25

972,15

Deute Viu del municipi - 2020 (euros/habitant)

0    

647,97

359,54

257,05

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

53,75

43,11

39,43

39,67

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

47,48

173,48

49,82

52,35

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

0    

1,94

0,97

0,95

Valor cadastral mitjà - 2021 (euros)

12.489,87

13.855,15

51.976,97

49.118    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

8    

162    

184.418    

370.645    

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

5.661    

37.022    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

11,07

110,83

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

5.671,10

36.832,73

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

0,20

0,30

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

100,18

99,49

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

98,66

96,64

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

5.585,35

35.779,43

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

5,28

6,67

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

11,18

10,81

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

82,58

61,79

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

0,97

20,73

17,04

16,21