banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Vallanca

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

2.390,96

1.422,28

945,03

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

4.607,91

2.212,03

1.056,20

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

0    

646,19

460,71

343,63

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

53,75

43,11

39,43

39,67

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

51,59

234,63

49,43

51,71

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

0    

1,94

0,97

0,95

Valor cadastral mitjà - 2019 (euros)

12.508,17

13.789,83

51.499,56

48.982    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

8    

170    

180.753    

363.428    

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

5.661    

37.022    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

11,07

110,83

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

5.671,10

36.832,73

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

0,20

0,30

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

100,18

99,49

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

98,66

96,64

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

5.585,35

35.779,43

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

5,28

6,67

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

11,18

10,81

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

82,58

61,79

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

0,97

20,73

17,04

16,21