banc de dades municipal

Dades estadÝstiques | Demografia | ValŔncia

Dades estadÝstiques - Demografia


Poblaciˇ
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Padrˇ - 2020 (persones)

800.215    

800.215    

2.591.875    

5.057.353    

Variaciˇ Padrˇ - 2019/2020 (%)

0,75

0,75

1,04

1,07

Poblaciˇ respecte de la comarca - 2020 (%)

100    

     
Poblaciˇ respecte de la provÝncia - 2020 (%)

30,87

30,87

   
Poblaciˇ respecte de la comunitat - 2020 (%)

15,82

15,82

51,25

 
Densitat de poblaciˇ - 2020 (Hab./Km2)

5.943,81

5.943,81

239,85

217,48

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

41.873    

41.873    

78.653    

139.862    

 
CaracterÝstiques de la poblaciˇ (Padrˇ 2019)
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Menors de 16 anys (%)

14,45

14,45

15,85

15,81

De 16 a 29 anys (%)

14,51

14,51

14,14

14,12

De 30 a 64 anys (%)

50,17

50,17

51,06

50,81

Majors de 64 anys (%)

20,86

20,86

18,95

19,26

═ndex de dependŔncia (%)

54,60

54,60

53,38

54,03

Naixcuts a la CV (persones)

514.456    

514.456    

1.837.481    

3.347.243    

Extrangers (persones)

101.577    

101.577    

263.848    

703.413    

Naixcuts a la CV (%)

64,77

64,77

71,63

66,89

Extrangers (%)

12,79

12,79

10,29

14,06

 
CaracterÝstiques censals de 2011
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

790.755    

790.755    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

7,48

7,48

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

12,32

12,32

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

51,79

51,79

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

28,41

28,41

19,88

17,80