banc de dades municipal

Dades estadístiques | Vivenda | Utiel

Dades estadístiques - Vivenda


Transaccions immobiliàries
    Municipi Comarca Província Comunitat
Total Vivendes - 2017 (núm.)

72    

310    

30.814    

79.132    

Vivenda nova - 2017 (núm.)

3    

13    

1.710    

7.458    

Vivenda de segona ma - 2017 (núm.)

69    

297    

29.104    

71.674    

Preu Bàsic Nacional - 2009/2012 (euros/m2)

758    

758    

758    

758    

Preu màxim VP Règim General - 2009/2012 (euros/m2)

1.394,72

1.394,72

1.819,20

1.819,20

Preu màxim VP Règim Concertat - 2009/2012 (euros/m2)

1.705,50

1.705,50

2.319,48

2.319,48

Preu màxim VP Règim especial - 2009/2012 (euros/m2)

1.303,76

1.303,76

1.705,50

1.705,50

Preu màxim Vivenda usada - 2009/2012 (euros/m2)

1.576,64

1.576,64

2.304,32

2.304,32

 
Edificació de nova planta
    Municipi Comarca Província Comunitat
Vivendes - 2017 (núm.)

3    

30    

1.306    

6.588    

 
Cens de Vivendes
    Municipi Comarca Província Comunitat
Total de vivendes familiars - 2011 (núm.)

7.154    

26.718    

1.452.545    

3.147.062    

Vivendes principals - 2011 (núm.)

4.841    

15.738    

1.014.658    

1.986.896    

Vivendes secundàries - 2011 (núm.)

1.564    

4.797    

223.885    

655.137    

Vivendes buides - 2011 (núm.)

749    

2.780    

214.002    

505.029    

Total vivendes col.lectives - 2011 (núm.)

2    

6    

293    

617