banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Utiel

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

774,18

771,40

954,48

967,58

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

789,46

846,14

1.050,33

1.015,06

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

0    

133,40

460,71

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

40,70

39,69

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2017 (núm.turismes x 100 hab.)

56,31

54,87

48,65

50,80

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,05

0,95

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2017 (euros)

26.467,20

24.182,73

51.172,31

49.003    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

749    

2.281    

172.204    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

8,01

9,38

6,52

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

14,95

11,88

10,83

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

45,26

42,48

37,86

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

31,78

30,29

44,79

42,34

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2016 (%)

0,67

0,79

1,73

1,56

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2016 (%)

2,67

1,84

2,73

2,45

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2016 (%)

3,47

2,98

4,76

5,46

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2016 (%)

10,28

10,35

18,55

17,02

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2016 (%)

5,61

5,44

8,11

7,33

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2016 (%)

9,08

7,28

8,92

8,51

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

23.691    

172.103    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

384,13

1.162,40

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

23.196,13

170.602,58

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

1,62

0,68

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

97,91

99,13

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

93,93

95,07

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

22.254,03

163.614,88

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

8,73

10,22

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

48,31

32,45

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

17,12

31,78

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

25,85

25,54

17,04

16,21