banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Tuéjar

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2021 (euros/habitant)

1.048,42

1.341,80

996,81

1.024,21

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2020 (euros/habitant)

1.310,51

1.602,93

974,25

972,15

Deute Viu del municipi - 2020 (euros/habitant)

0    

315,96

359,54

257,05

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

35,90

30,85

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

51,34

56,13

49,82

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,66

1,36

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2021 (euros)

31.427,97

25.857,76

51.976,97

49.118    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

75    

1.029    

184.418    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

12    

5,44

6,32

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

17,33

11,37

11,08

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

70,67

41,89

82,59

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

44    

24,30

35,30

36,18

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

12.192    

140.528    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

23,24

678,36

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

12.121,16

139.790,88

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

0,19

0,48

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

99,42

99,48

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

95,42

95,01

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

11.634,14

133.520,83

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

3,47

7,34

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

8,27

15,14

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

54,74

55,02

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

33,52

22,49

17,04

16,21