banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Tous

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

1.761,27

819,84

945,03

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.722,89

902,01

1.056,20

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

0    

219,69

460,71

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

24,52

36    

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

52,79

52,44

49,43

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,77

0,80

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

58.618,82

50.049,55

51.510,49

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

52    

12.852    

172.204    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2015 (%)

8,93

8,31

6,72

7,14

Empreses en el sector Construcció - 2015 (%)

10,71

12,80

10,98

12,20

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

53,85

40,65

37,86

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

30,77

36,88

44,79

42,34

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

12.752    

97.004    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

25,67

5.868,77

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

12.539,08

89.908,02

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

0,20

6,05

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

98,33

92,68

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

87,56

84,14

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

11.165,69

81.617,07

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

0,53

5,79

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

3,97

51,62

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

91,98

40,71

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

3,52

1,88

17,04

16,21