banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Tous

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

1.539,98

854,45

969,20

981,55

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

2.058,81

931,60

1.025,88

1.006,60

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

0    

179,05

407,55

296,41

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

24,52

36    

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

54,24

53,42

49,82

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,77

0,80

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

61.720,97

49.609,38

51.960,95

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

51    

13.208    

180.753    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2015 (%)

8,93

8,31

6,72

7,14

Empreses en el sector Construcció - 2015 (%)

10,71

12,80

10,98

12,20

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

80,39

152,82

82,44

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

45,10

38,30

35,92

36,68

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

12.752    

97.004    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

25,67

5.868,77

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

12.539,08

89.908,02

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

0,20

6,05

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

98,33

92,68

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

87,56

84,14

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

11.165,69

81.617,07

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

0,53

5,79

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

3,97

51,62

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

91,98

40,71

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

3,52

1,88

17,04

16,21