banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Tous

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2021 (euros/habitant)

1.535,30

852,54

996,81

1.024,21

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2020 (euros/habitant)

1.621,74

824    

974,25

972,15

Deute Viu del municipi - 2020 (euros/habitant)

0    

156,36

359,54

257,05

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

24,52

36    

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

54,24

53,42

49,82

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,77

0,80

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2021 (euros)

61.707,65

49.679,06

51.976,97

49.118    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

54    

13.454    

184.418    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2015 (%)

8,93

8,31

6,72

7,14

Empreses en el sector Construcció - 2015 (%)

10,71

12,80

10,98

12,20

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

79,63

76,77

82,59

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

37,04

37,54

35,30

36,18

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

12.752    

97.004    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

25,67

5.868,77

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

12.539,08

89.908,02

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

0,20

6,05

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

98,33

92,68

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

87,56

84,14

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

11.165,69

81.617,07

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

0,53

5,79

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

3,97

51,62

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

91,98

40,71

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

3,52

1,88

17,04

16,21