banc de dades municipal

Dades estadÝstiques | Demografia | Torrent

Dades estadÝstiques - Demografia


Poblaciˇ
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Padrˇ - 2019 (persones)

82.208    

354.334    

2.565.124    

5.003.769    

Variaciˇ Padrˇ - 2018/2019 (%)

1,19

1,16

0,67

0,81

Poblaciˇ respecte de la comarca - 2019 (%)

23,20

     
Poblaciˇ respecte de la provÝncia - 2019 (%)

3,20

13,81

   
Poblaciˇ respecte de la comunitat - 2019 (%)

1,64

7,08

51,26

 
Densitat de poblaciˇ - 2019 (Hab./Km2)

1.185,92

1.982,40

237,38

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

1.383    

5.449    

78.653    

139.862    

 
CaracterÝstiques de la poblaciˇ (Padrˇ 2019)
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Menors de 16 anys (%)

18,19

17,47

15,85

15,81

De 16 a 29 anys (%)

14,99

14,34

14,14

14,12

De 30 a 64 anys (%)

51,01

51,64

51,06

50,81

Majors de 64 anys (%)

15,80

16,55

18,95

19,26

═ndex de dependŔncia (%)

51,51

51,56

53,38

54,03

Naixcuts a la CV (persones)

56.917    

242.452    

1.837.481    

3.347.243    

Extrangers (persones)

7.814    

30.713    

263.848    

703.413    

Naixcuts a la CV (%)

69,24

68,42

71,63

66,89

Extrangers (%)

9,51

8,67

10,29

14,06

 
CaracterÝstiques censals de 2011
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

80.125    

347.695    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

11,77

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

14,42

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

58,22

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

15,59

--

19,88

17,80