banc de dades municipal

Dades estadÝstiques | Demografia | Torrent

Dades estadÝstiques - Demografia


Poblaciˇ
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Padrˇ - 2021 (persones)

84.025    

359.890    

2.589.312    

5.058.138    

Variaciˇ Padrˇ - 2020/2021 (%)

0,08

0,15

-0,10

0,02

Poblaciˇ respecte de la comarca - 2021 (%)

23,35

     
Poblaciˇ respecte de la provÝncia - 2021 (%)

3,25

13,90

   
Poblaciˇ respecte de la comunitat - 2021 (%)

1,66

7,12

51,19

 
Densitat de poblaciˇ - 2021 (Hab./Km2)

1.212,13

2.013,48

239,62

217,51

Espanyols Residents a l'Extranger - 2021 (persones)

1.553    

5.962    

83.944    

150.210    

 
CaracterÝstiques de la poblaciˇ (Padrˇ 2021)
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Menors de 16 anys (%)

17,60

16,84

15,29

15,28

De 16 a 29 anys (%)

15,32

14,74

14,44

14,33

De 30 a 64 anys (%)

50,86

51,31

50,87

50,70

Majors de 64 anys (%)

16,22

17,11

19,40

19,69

═ndex de dependŔncia (%)

51,11

51,40

53,10

53,78

Naixcuts a la CV (persones)

57.307    

243.805    

1.835.355    

3.348.878    

Extrangers (persones)

9.257    

35.444    

289.048    

751.616    

Naixcuts a la CV (%)

68,20

67,74

70,88

66,21

Extrangers (%)

11,02

9,85

11,16

14,86

 
CaracterÝstiques censals de 2011
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

80.125    

347.695    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

11,77

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

14,42

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

58,22

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

15,59

--

19,88

17,80