banc de dades municipal

Dades estadÝstiques | Demografia | Torrent

Dades estadÝstiques - Demografia


Poblaciˇ
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Padrˇ - 2021 (persones)

84.025    

359.890    

2.589.312    

5.058.138    

Variaciˇ Padrˇ - 2020/2021 (%)

0,08

0,15

-0,10

0,02

Poblaciˇ respecte de la comarca - 2021 (%)

23,35

     
Poblaciˇ respecte de la provÝncia - 2021 (%)

3,25

13,90

   
Poblaciˇ respecte de la comunitat - 2021 (%)

1,66

7,12

51,19

 
Densitat de poblaciˇ - 2021 (Hab./Km2)

1.212,13

2.013,48

239,62

217,51

Espanyols Residents a l'Extranger - 2020 (persones)

1.486    

5.802    

82.259    

146.759    

 
CaracterÝstiques de la poblaciˇ (Padrˇ 2020)
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Menors de 16 anys (%)

17,85

17,16

15,60

15,58

De 16 a 29 anys (%)

15,18

14,58

14,33

14,27

De 30 a 64 anys (%)

51,04

51,49

50,95

50,74

Majors de 64 anys (%)

15,93

16,78

19,12

19,41

═ndex de dependŔncia (%)

51,01

51,36

53,17

53,83

Naixcuts a la CV (persones)

57.340    

243.429    

1.838.063    

3.349.756    

Extrangers (persones)

9.078    

34.802    

288.521    

752.131    

Naixcuts a la CV (%)

68,29

67,74

70,92

66,24

Extrangers (%)

10,81

9,69

11,13

14,87

 
CaracterÝstiques censals de 2011
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

80.125    

347.695    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

11,77

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

14,42

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

58,22

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

15,59

--

19,88

17,80