banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Torrent

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

731,72

809,21

969,20

981,55

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

773,37

896,70

1.025,88

1.006,60

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

304,18

338,50

407,55

296,41

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

39,69

41,35

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

47,16

48,84

49,82

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,60

0,65

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

65.586,34

62.599,18

51.960,95

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

4.927    

22.396    

180.753    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

6,86

8,35

6,46

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

11,85

11,35

11,10

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

81,29

160,62

82,44

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

37,69

39,63

35,92

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

1,56

1,86

1,99

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

2,72

2,56

2,67

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

5,76

5,18

5,29

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

15,61

14,97

18,62

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

8,36

6,47

8,41

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

9,58

9,63

9,55

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

6.932    

17.874    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

1.275,95

4.146,25

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

5.355,59

12.620,31

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

18,41

23,20

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

77,26

70,61

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

64,72

53,23

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

4.486,18

9.513,69

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

13,05

18,94

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

69,53

60,10

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

15,93

17,26

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

1,50

3,70

17,04

16,21