banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Tavernes Blanques

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

693,76

805    

945,03

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

691,98

825,67

1.056,20

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

4,39

355,96

460,71

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

28,10

40,02

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

62,42

49,11

49,43

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,86

0,74

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2019 (euros)

58.187,04

59.554,98

51.499,56

48.982    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

474    

14.958    

180.753    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

5,27

7,01

6,46

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

13,92

12,13

11,10

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

80,80

161,18

82,44

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

37,13

35,50

35,92

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

1,90

1,66

1,99

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

3,59

2,41

2,67

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

4,43

4,59

5,29

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

14,56

16,22

18,62

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

6,96

7,91

8,41

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

12,24

8,67

9,55

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

74    

14.051    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

46,03

2.949,10

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

13,66

10.338,20

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

62,20

20,99

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

18,46

73,58

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

11,46

63,01

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

8,48

8.853,98

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

66,83

29,06

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

32,19

64,93

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

0,97

5,90

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2010 (%)

0    

0,10

16,73

15,95