banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Sumacàrcer

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

768,53

854,20

978,97

995,24

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

1.009,26

931,78

1.023,34

1.006,59

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

0    

179,05

407,55

296,41

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

27,01

36    

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

62,41

53,42

49,82

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

2,38

0,80

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

29.697,67

49.609,38

51.960,95

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

46    

13.208    

180.753    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2015 (%)

8,89

8,31

6,72

7,14

Empreses en el sector Construcció - 2015 (%)

13,33

12,80

10,98

12,20

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

78,26

152,82

82,44

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

45,65

38,30

35,92

36,68

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

2.009    

97.004    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

23,17

5.868,77

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

1.966,83

89.908,02

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

1,15

6,05

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

97,90

92,68

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

89,25

84,14

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

1.792,99

81.617,07

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

0,78

5,79

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

35,64

51,62

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

58,47

40,71

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

5,10

1,88

17,04

16,21