banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Sueca

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

957,15

1.151,99

978,97

995,24

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

901,14

1.242,85

1.023,34

1.006,59

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

172,62

320,68

407,55

296,41

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

44,41

39,26

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

51,18

55,19

49,82

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,82

0,88

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

53.242,28

50.030,18

51.960,95

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

1.791    

4.911    

180.753    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

7,26

6,86

6,46

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

13,29

14,50

11,10

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

79,45

156,02

82,44

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

35,79

38,14

35,92

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

1,23

1,06

1,99

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

2,79

1,89

2,67

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

5,58

4,60

5,29

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

14,57

10,93

18,62

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

8,04

5,25

8,41

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

11,45

8,55

9,55

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

9.252    

27.681    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

472,24

1.720,85

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

8.614,49

25.570,40

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

5,10

6,22

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

93,11

92,38

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

84,24

82,38

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

7.794,11

22.802,52

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

83,66

57,07

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

15,43

34,20

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

0,90

7,83

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

0,01

0,90

17,04

16,21