banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Sollana

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

653,04

1.178,57

945,03

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

864,83

1.246,58

1.025,88

1.006,60

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

0    

320,68

407,55

296,41

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

27,85

39,26

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

52,36

55,19

49,82

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,80

0,88

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

49.718,83

50.030,18

51.960,95

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

291    

4.911    

180.753    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

12,37

6,86

6,46

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

20,27

14,50

11,10

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

67,35

156,02

82,44

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

39,52

38,14

35,92

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2013 (%)

1,23

1,10

1,50

1,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2013 (%)

1,23

1,97

2,63

2,41

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2013 (%)

4,29

3,64

3,93

4,46

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2013 (%)

7,36

11,12

17,38

16,06

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2013 (%)

2,76

4,70

7,53

6,72

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2013 (%)

9,51

6,91

7,72

7,38

Nombre d'empreses superior a la mitjana del seu estrat poblacional - 2013 (--)

-

     
 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

3.923    

27.681    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

110,66

1.720,85

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

3.922,42

25.570,40

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

2,82

6,22

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

99,99

92,38

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

87,86

82,38

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

3.446,89

22.802,52

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

76,13

57,07

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

23,52

34,20

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

0,34

7,83

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2010 (%)

0    

0,90

16,73

15,95