banc de dades municipal

Dades estadÝstiques | Demografia | Serra

Dades estadÝstiques - Demografia


Poblaciˇ
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Padrˇ - 2020 (persones)

3.187    

165.771    

2.591.875    

5.057.353    

Variaciˇ Padrˇ - 2019/2020 (%)

2,02

1,71

1,04

1,07

Poblaciˇ respecte de la comarca - 2020 (%)

1,92

     
Poblaciˇ respecte de la provÝncia - 2020 (%)

0,12

6,40

   
Poblaciˇ respecte de la comunitat - 2020 (%)

0,06

3,28

51,25

 
Densitat de poblaciˇ - 2020 (Hab./Km2)

55,63

201,33

239,85

217,48

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

51    

2.399    

78.653    

139.862    

 
CaracterÝstiques de la poblaciˇ (Padrˇ 2020)
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Menors de 16 anys (%)

15,12

17,80

15,60

15,58

De 16 a 29 anys (%)

14,12

14,30

14,33

14,27

De 30 a 64 anys (%)

54,85

52,59

50,95

50,74

Majors de 64 anys (%)

15,91

15,31

19,12

19,41

═ndex de dependŔncia (%)

45    

49,51

53,17

53,83

Naixcuts a la CV (persones)

2.535    

123.963    

1.838.063    

3.349.756    

Extrangers (persones)

242    

14.129    

288.521    

752.131    

Naixcuts a la CV (%)

79,54

74,78

70,92

66,24

Extrangers (%)

7,59

8,52

11,13

14,87

 
CaracterÝstiques censals de 2011
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

3.340    

151.720    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

19,88

17,80