banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Senyera

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

717,94

854,20

978,97

995,24

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

1.339,60

931,78

1.023,34

1.006,59

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

141,16

179,05

407,55

296,41

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

23,64

36    

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

55,55

53,42

49,82

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,84

0,80

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

63.900,78

49.609,38

51.960,95

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

62    

13.208    

180.753    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

6,45

8,17

6,46

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

29,03

13,32

11,10

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

64,52

152,82

82,44

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

41,94

38,30

35,92

36,68

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

203    

97.004    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

47,88

5.868,77

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

142,86

89.908,02

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

23,59

6,05

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

70,37

92,68

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

73,11

84,14

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

148,42

81.617,07

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

3,70

5,79

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

95,71

51,62

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

0,59

40,71

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2010 (%)

0    

1,87

16,73

15,95