banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Segart

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

1.393,38

1.246,52

978,97

995,24

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

2.683,73

1.160,34

1.023,34

1.006,59

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

269,68

350,60

407,55

296,41

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

33,70

38,11

39,43

39,67

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

72,39

52,31

49,82

52,35

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

0    

0,94

0,97

0,95

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

21.183,86

60.777    

51.960,95

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

11    

4.994    

180.753    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

<4

4,89

6,46

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

<4

11,07

11,10

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

<4

158,35

82,44

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

<4

36,36

35,92

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

<4

1,38

1,99

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

<4

2,12

2,67

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

<4

3,70

5,29

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

<4

13,08

18,62

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

<4

6,79

8,41

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

<4

8,81

9,55

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

664    

27.120    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

50,27

2.797,31

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

599,68

23.654,33

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

7,57

10,31

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

90,31

87,22

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

87,48

78,46

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

580,90

21.279,20

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

1,91

4,44

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

21,28

45,35

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

69,32

37,89

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

7,49

12,32

17,04

16,21