banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Rocafort

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

805,70

773,20

969,20

981,55

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

813,61

812,15

1.025,88

1.006,60

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

0    

289,70

407,55

296,41

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

40,65

40,02

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

48,85

49,52

49,82

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,73

0,74

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

80.340,04

59.651,24

51.960,95

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

711    

14.958    

180.753    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

3,38

7,01

6,46

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

5,34

12,13

11,10

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

91,28

161,18

82,44

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

23,07

35,50

35,92

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

2,39

1,66

1,99

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

4,50

2,41

2,67

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

7,03

4,59

5,29

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

32,63

16,22

18,62

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

13,78

7,91

8,41

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

7,88

8,67

9,55

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

234    

14.051    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

130,19

2.949,10

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

73,49

10.338,20

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

55,64

20,99

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

31,41

73,58

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

31,47

63,01

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

73,64

8.853,98

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

53,60

29,06

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

44,36

64,93

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

1,89

5,90

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

0,15

0,10

17,04

16,21