banc de dades municipal

Dades estadÝstiques | Demografia | Pušol

Dades estadÝstiques - Demografia


Poblaciˇ
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Padrˇ - 2019 (persones)

19.495    

228.424    

2.565.124    

5.003.769    

Variaciˇ Padrˇ - 2018/2019 (%)

0,21

0,84

0,67

0,81

Poblaciˇ respecte de la comarca - 2019 (%)

8,53

     
Poblaciˇ respecte de la provÝncia - 2019 (%)

0,76

8,90

   
Poblaciˇ respecte de la comunitat - 2019 (%)

0,39

4,57

51,26

 
Densitat de poblaciˇ - 2019 (Hab./Km2)

1.079,46

1.625,68

237,38

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

247    

3.325    

78.653    

139.862    

 
CaracterÝstiques de la poblaciˇ (Padrˇ 2019)
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Menors de 16 anys (%)

17,34

16,93

15,85

15,81

De 16 a 29 anys (%)

13,62

13,88

14,14

14,12

De 30 a 64 anys (%)

52,57

52,09

51,06

50,81

Majors de 64 anys (%)

16,47

17,10

18,95

19,26

═ndex de dependŔncia (%)

51,09

51,60

53,38

54,03

Naixcuts a la CV (persones)

13.827    

167.863    

1.837.481    

3.347.243    

Extrangers (persones)

2.007    

18.761    

263.848    

703.413    

Naixcuts a la CV (%)

70,93

73,49

71,63

66,89

Extrangers (%)

10,29

8,21

10,29

14,06

 
CaracterÝstiques censals de 2011
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

19.255    

223.090    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

19,88

17,80