banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Picassent

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

797,46

755,88

945,03

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

794,83

793,20

1.056,20

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

0    

99,82

460,71

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

42,62

40,04

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

50,09

49,67

49,43

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,79

0,81

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

47.185,01

56.288,64

51.510,49

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

1.210    

10.951    

172.204    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

8,35

10,28

6,52

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

10,83

10,66

10,83

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

43,55

42,74

37,86

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

37,27

36,26

44,79

42,34

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2016 (%)

1,90

1,21

1,73

1,56

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2016 (%)

1,65

2,40

2,73

2,45

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2016 (%)

3,64

3,57

4,76

5,46

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2016 (%)

16,28

13,84

18,55

17,02

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2016 (%)

6,61

5,94

8,11

7,33

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2016 (%)

7,19

8,35

8,92

8,51

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

8.579    

16.619    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

678,82

2.314,82

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

7.773,87

13.847,67

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

7,91

13,93

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

90,62

83,32

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

78,59

72,35

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

6.742,22

12.024,53

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

8,26

33,29

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

73,53

55,76

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

17,94

10,78

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

0,27

0,16

17,04

16,21