banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Petrés

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

537,09

1.143,32

945,03

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

726,36

1.012,58

1.056,20

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

14,04

399,51

460,71

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

26,50

39,95

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

62,44

51,91

49,43

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,98

0,78

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

21.285,76

65.022,35

51.510,49

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

32    

4.970    

172.204    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2014 (%)

15,79

5,30

7    

7,42

Empreses en el sector Construcció - 2014 (%)

13,16

12,06

11,38

12,60

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2014 (%)

39,47

40,90

39,54

40,33

Empreses en el sector Serveis - 2014 (%)

31,58

38,89

42,09

39,65

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

187    

27.120    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

37,84

2.797,31

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

192,02

23.654,33

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

20,24

10,31

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

102,68

87,22

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

86,73

78,46

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

162,18

21.279,20

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

9,57

4,44

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

57,25

45,35

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

30,46

37,89

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

2,72

12,32

17,04

16,21