banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Olleria, l'

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

722,64

950,22

978,97

995,24

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

939,03

1.091,88

1.023,34

1.006,59

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

130,49

288,02

407,55

296,41

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

24,24

33,61

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

52,80

55,18

49,82

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,04

1,04

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

59.250,11

42.006,80

51.960,95

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

548    

6.566    

180.753    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

15,69

13,49

6,46

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

8,94

11,44

11,10

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

75,36

134,85

82,44

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

46,53

35,33

35,92

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

0,91

0,91

1,99

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

2,19

1,20

2,67

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

4,93

4,36

5,29

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

9,67

8,86

18,62

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

2,01

3,79

8,41

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

9,12

5,13

9,55

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

3.222    

72.222    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

261,91

2.432,88

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

2.881,81

69.461,72

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

8,13

3,37

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

89,44

96,18

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

81,77

89,50

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

2.634,71

64.640,54

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

18,05

11,73

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

48,10

33,61

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

28,78

47,51

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

5,07

7,15

17,04

16,21