banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Montroi/Montroy

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

836,24

846,11

968,88

984,70

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2020 (euros/habitant)

743,64

824    

975,01

969,25

Deute Viu del municipi - 2020 (euros/habitant)

267,76

156,36

359,54

257,05

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

16,75

36    

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

50,68

53,42

49,82

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,34

0,80

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

44.413,09

49.609,38

51.960,95

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

158    

13.454    

184.418    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

8,86

8,10

6,32

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

19,62

13,04

11,08

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

71,52

153,53

82,59

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

37,34

37,54

35,30

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

<4

1,12

2,02

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

<4

1,89

2,63

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

<4

4,09

5,37

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

<4

11,99

18,71

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

<4

6,57

8,70

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

<4

9,11

9,86

9,39

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

3.139    

97.004    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

148,85

5.868,77

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

3.013,28

89.908,02

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

4,74

6,05

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

95,99

92,68

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

88,77

84,14

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

2.786,40

81.617,07

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

14,31

5,79

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

52,24

51,62

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

32,89

40,71

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

0,57

1,88

17,04

16,21