banc de dades municipal

Dades estadÝstiques | Demografia | Montitxelvo/Montichelvo

Dades estadÝstiques - Demografia


Poblaciˇ
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Padrˇ - 2020 (persones)

585    

87.555    

2.591.875    

5.057.353    

Variaciˇ Padrˇ - 2019/2020 (%)

0,17

0,24

1,04

1,07

Poblaciˇ respecte de la comarca - 2020 (%)

0,67

     
Poblaciˇ respecte de la provÝncia - 2020 (%)

0,02

3,38

   
Poblaciˇ respecte de la comunitat - 2020 (%)

0,01

1,73

51,25

 
Densitat de poblaciˇ - 2020 (Hab./Km2)

71,69

121,23

239,85

217,48

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

3    

1.697    

78.653    

139.862    

 
CaracterÝstiques de la poblaciˇ (Padrˇ 2020)
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Menors de 16 anys (%)

12,65

14,71

15,60

15,58

De 16 a 29 anys (%)

14,02

14,56

14,33

14,27

De 30 a 64 anys (%)

48,03

50,67

50,95

50,74

Majors de 64 anys (%)

25,30

20,06

19,12

19,41

═ndex de dependŔncia (%)

61,16

53,30

53,17

53,83

Naixcuts a la CV (persones)

493    

72.843    

1.838.063    

3.349.756    

Extrangers (persones)

81    

8.341    

288.521    

752.131    

Naixcuts a la CV (%)

84,27

83,20

70,92

66,24

Extrangers (%)

13,85

9,53

11,13

14,87

 
CaracterÝstiques censals de 2011
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

665    

91.205    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

19,88

17,80