banc de dades municipal

Dades estadÝstiques | Demografia | Moncada

Dades estadÝstiques - Demografia


Poblaciˇ
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Padrˇ - 2020 (persones)

22.021    

231.276    

2.591.875    

5.057.353    

Variaciˇ Padrˇ - 2019/2020 (%)

0,39

1,25

1,04

1,07

Poblaciˇ respecte de la comarca - 2020 (%)

9,52

     
Poblaciˇ respecte de la provÝncia - 2020 (%)

0,85

8,92

   
Poblaciˇ respecte de la comunitat - 2020 (%)

0,44

4,57

51,25

 
Densitat de poblaciˇ - 2020 (Hab./Km2)

1.391,09

1.645,98

239,85

217,48

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

306    

3.325    

78.653    

139.862    

 
CaracterÝstiques de la poblaciˇ (Padrˇ 2019)
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Menors de 16 anys (%)

15,26

16,93

15,85

15,81

De 16 a 29 anys (%)

16,43

13,88

14,14

14,12

De 30 a 64 anys (%)

50,26

52,09

51,06

50,81

Majors de 64 anys (%)

18,06

17,10

18,95

19,26

═ndex de dependŔncia (%)

49,96

51,60

53,38

54,03

Naixcuts a la CV (persones)

15.914    

167.863    

1.837.481    

3.347.243    

Extrangers (persones)

2.113    

18.761    

263.848    

703.413    

Naixcuts a la CV (%)

72,55

73,49

71,63

66,89

Extrangers (%)

9,63

8,21

10,29

14,06

 
CaracterÝstiques censals de 2011
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

21.790    

223.090    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

9,84

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

14,54

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

61,15

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

14,47

--

19,88

17,80