banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Moncada

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

638,82

806,75

954,48

967,58

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

833,31

825,67

1.050,33

1.015,06

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

296,69

355,96

460,71

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

44,17

40,02

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2017 (núm.turismes x 100 hab.)

48,16

48,26

48,65

50,80

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,64

0,74

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2017 (euros)

46.126,65

60.228,22

51.172,31

49.003    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

1.318    

14.318    

172.204    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

10,09

6,80

6,52

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

16,46

11,99

10,83

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

35,66

37,90

37,86

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

37,78

43,13

44,79

42,34

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2015 (%)

1,08

1,21

1,64

1,50

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2015 (%)

1,61

2,47

2,62

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2015 (%)

3,38

3,59

4,47

5,17

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2015 (%)

15,22

15,58

18,19

16,72

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2015 (%)

7,38

7,37

7,86

7,08

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2015 (%)

8,69

8,09

8,62

8,23

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

1.583    

14.051    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

395,18

2.949,10

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

1.068,19

10.338,20

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

24,96

20,99

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

67,48

73,58

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

64,60

63,01

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

1.022,57

8.853,98

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

16,91

29,06

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

73,43

64,93

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

9,48

5,90

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

0,18

0,10

17,04

16,21