banc de dades municipal

Dades estadístiques | Vivenda | Mislata

Dades estadístiques - Vivenda


Transaccions immobiliàries
    Municipi Comarca Província Comunitat
Total Vivendes - 2017 (núm.)

462    

3.832    

30.814    

79.132    

Vivenda nova - 2017 (núm.)

31    

245    

1.710    

7.458    

Vivenda de segona ma - 2017 (núm.)

431    

3.587    

29.104    

71.674    

Preu Bàsic Nacional - 2009/2012 (euros/m2)

758    

758    

758    

758    

Preu màxim VP Règim General - 2009/2012 (euros/m2)

1.576,64

1.576,64

1.819,20

1.819,20

Preu màxim VP Règim Concertat - 2009/2012 (euros/m2)

1.910,16

1.910,16

2.319,48

2.319,48

Preu màxim VP Règim especial - 2009/2012 (euros/m2)

1.478,10

1.478,10

1.705,50

1.705,50

Preu màxim Vivenda usada - 2009/2012 (euros/m2)

1.910,16

1.910,16

2.304,32

2.304,32

 
Edificació de nova planta
    Municipi Comarca Província Comunitat
Vivendes - 2018 (núm.)

8    

375    

1.559    

8.873    

 
Cens de Vivendes
    Municipi Comarca Província Comunitat
Total de vivendes familiars - 2011 (núm.)

21.169    

170.991    

1.452.545    

3.147.062    

Vivendes principals - 2011 (núm.)

17.499    

134.321    

1.014.658    

1.986.896    

Vivendes secundàries - 2011 (núm.)

828    

11.568    

223.885    

655.137    

Vivendes buides - 2011 (núm.)

2.842    

25.102    

214.002    

505.029    

Total vivendes col.lectives - 2011 (núm.)

1    

51    

293    

617