banc de dades municipal

Dades estadÝstiques | Demografia | Mislata

Dades estadÝstiques - Demografia


Poblaciˇ
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Padrˇ - 2019 (persones)

43.691    

354.334    

2.565.124    

5.003.769    

Variaciˇ Padrˇ - 2018/2019 (%)

0,95

1,16

0,67

0,81

Poblaciˇ respecte de la comarca - 2019 (%)

12,33

     
Poblaciˇ respecte de la provÝncia - 2019 (%)

1,70

13,81

   
Poblaciˇ respecte de la comunitat - 2019 (%)

0,87

7,08

51,26

 
Densitat de poblaciˇ - 2019 (Hab./Km2)

21.209,22

1.982,40

237,38

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

833    

5.449    

78.653    

139.862    

 
CaracterÝstiques de la poblaciˇ (Padrˇ 2019)
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Menors de 16 anys (%)

15,25

17,47

15,85

15,81

De 16 a 29 anys (%)

14,42

14,34

14,14

14,12

De 30 a 64 anys (%)

51,74

51,64

51,06

50,81

Majors de 64 anys (%)

18,59

16,55

18,95

19,26

═ndex de dependŔncia (%)

51,15

51,56

53,38

54,03

Naixcuts a la CV (persones)

27.540    

242.452    

1.837.481    

3.347.243    

Extrangers (persones)

4.976    

30.713    

263.848    

703.413    

Naixcuts a la CV (%)

63,03

68,42

71,63

66,89

Extrangers (%)

11,39

8,67

10,29

14,06

 
CaracterÝstiques censals de 2011
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

43.490    

347.695    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

9,74

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

14,27

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

61,30

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

14,70

--

19,88

17,80