banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Mislata

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2021 (euros/habitant)

792,22

812,37

996,81

1.024,21

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2020 (euros/habitant)

663,92

744,55

974,25

972,15

Deute Viu del municipi - 2020 (euros/habitant)

265,26

306,71

359,54

257,05

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

38,98

41,35

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

43,83

48,84

49,82

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,64

0,65

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2021 (euros)

51.496,13

62.577,28

51.976,97

49.118    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

2.208    

22.948    

184.418    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

4,80

8,10

6,32

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

11,55

11,30

11,08

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

83,65

80,60

82,59

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

41,35

39,12

35,30

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

2,13

1,90

2,02

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

2,99

2,55

2,63

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

3,89

5,21

5,37

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

13,90

15,17

18,71

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

6,66

6,75

8,70

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

12,73

9,89

9,86

9,39

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

206    

17.874    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

123,93

4.146,25

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

40,63

12.620,31

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

60,16

23,20

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

19,72

70,61

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

12,79

53,23

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

26,34

9.513,69

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

77,55

18,94

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

12,36

60,10

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

8,43

17,26

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

1,66

3,70

17,04

16,21