banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Massanassa

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

941,37

764,58

969,20

981,55

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

1.143,95

789,86

1.025,88

1.006,60

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

6,92

74,47

407,55

296,41

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

38,26

40,04

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

60,16

50,30

49,82

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,91

0,81

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

64.347,33

56.743,19

51.960,95

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

724    

11.203    

180.753    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

10,22

10,20

6,46

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

11,19

11,52

11,10

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

78,59

156,33

82,44

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

39,23

40,19

35,92

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

1,10

1,44

1,99

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

2,62

2,21

2,67

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

4,42

4,48

5,29

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

13,67

13,83

18,62

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

7,18

6,23

8,41

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

10,36

8,64

9,55

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

559    

16.619    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

134,37

2.314,82

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

380,96

13.847,67

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

24,04

13,93

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

68,15

83,32

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

58,64

72,35

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

327,79

12.024,53

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

91,43

33,29

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

5,55

55,76

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

3,02

10,78

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2010 (%)

0    

0,11

16,73

15,95