banc de dades municipal

Dades estadÝstiques | Demografia | Massamagrell

Dades estadÝstiques - Demografia


Poblaciˇ
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Padrˇ - 2021 (persones)

16.132    

232.150    

2.589.312    

5.058.138    

Variaciˇ Padrˇ - 2020/2021 (%)

-0,19

0,38

-0,10

0,02

Poblaciˇ respecte de la comarca - 2021 (%)

6,95

     
Poblaciˇ respecte de la provÝncia - 2021 (%)

0,62

8,97

   
Poblaciˇ respecte de la comunitat - 2021 (%)

0,32

4,59

51,19

 
Densitat de poblaciˇ - 2021 (Hab./Km2)

2.618,83

1.652,20

239,62

217,51

Espanyols Residents a l'Extranger - 2021 (persones)

239    

3.585    

83.944    

150.210    

 
CaracterÝstiques de la poblaciˇ (Padrˇ 2021)
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Menors de 16 anys (%)

16,33

16,17

15,29

15,28

De 16 a 29 anys (%)

13,59

14,38

14,44

14,33

De 30 a 64 anys (%)

52,57

51,76

50,87

50,70

Majors de 64 anys (%)

17,51

17,69

19,40

19,69

═ndex de dependŔncia (%)

51,15

51,20

53,10

53,78

Naixcuts a la CV (persones)

11.440    

168.538    

1.835.355    

3.348.878    

Extrangers (persones)

1.239    

21.140    

289.048    

751.616    

Naixcuts a la CV (%)

70,91

72,60

70,88

66,21

Extrangers (%)

7,68

9,11

11,16

14,86

 
CaracterÝstiques censals de 2011
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

15.295    

223.090    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

19,88

17,80