banc de dades municipal

Dades estadÝstiques | Demografia | Massamagrell

Dades estadÝstiques - Demografia


Poblaciˇ
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Padrˇ - 2019 (persones)

15.952    

228.424    

2.565.124    

5.003.769    

Variaciˇ Padrˇ - 2018/2019 (%)

1,27

0,84

0,67

0,81

Poblaciˇ respecte de la comarca - 2019 (%)

6,98

     
Poblaciˇ respecte de la provÝncia - 2019 (%)

0,62

8,90

   
Poblaciˇ respecte de la comunitat - 2019 (%)

0,32

4,57

51,26

 
Densitat de poblaciˇ - 2019 (Hab./Km2)

2.589,61

1.625,68

237,38

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

229    

3.325    

78.653    

139.862    

 
CaracterÝstiques de la poblaciˇ (Padrˇ 2019)
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Menors de 16 anys (%)

17,03

16,93

15,85

15,81

De 16 a 29 anys (%)

13,04

13,88

14,14

14,12

De 30 a 64 anys (%)

52,66

52,09

51,06

50,81

Majors de 64 anys (%)

17,28

17,10

18,95

19,26

═ndex de dependŔncia (%)

52,21

51,60

53,38

54,03

Naixcuts a la CV (persones)

11.382    

167.863    

1.837.481    

3.347.243    

Extrangers (persones)

1.157    

18.761    

263.848    

703.413    

Naixcuts a la CV (%)

71,35

73,49

71,63

66,89

Extrangers (%)

7,25

8,21

10,29

14,06

 
CaracterÝstiques censals de 2011
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

15.295    

223.090    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

19,88

17,80