banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Massalavés

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2021 (euros/habitant)

936,09

852,54

996,81

1.024,21

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2020 (euros/habitant)

1.316,80

824    

974,25

972,15

Deute Viu del municipi - 2020 (euros/habitant)

0    

156,36

359,54

257,05

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

23,48

36    

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

57,96

53,42

49,82

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,22

0,80

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2021 (euros)

61.756,67

49.679,06

51.976,97

49.118    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

97    

13.454    

184.418    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

18,56

8,10

6,32

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

16,49

13,04

11,08

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

64,95

76,77

82,59

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

44,33

37,54

35,30

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

<4

1,12

2,02

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

<4

1,89

2,63

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

<4

4,09

5,37

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

<4

11,99

18,71

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

<4

6,57

8,70

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

<4

9,11

9,86

9,39

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

748    

97.004    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

104,74

5.868,77

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

628,34

89.908,02

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

14    

6,05

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

84    

92,68

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

75,65

84,14

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

565,88

81.617,07

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

12,58

5,79

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

85,58

51,62

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

1,65

40,71

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

0,19

1,88

17,04

16,21