banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Massalavés

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

768,60

819,84

945,03

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.092,07

902,01

1.056,20

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

0    

219,69

460,71

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

23,48

36    

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

56,89

52,44

49,43

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,22

0,80

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2019 (euros)

61.825,48

49.695,61

51.499,56

48.982    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

97    

13.208    

180.753    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

15,46

8,17

6,46

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

19,59

13,32

11,10

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

64,95

152,82

82,44

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

43,30

38,30

35,92

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

<4

1,08

1,99

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

<4

1,90

2,67

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

<4

4,23

5,29

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

<4

11,95

18,62

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

<4

6,17

8,41

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

<4

8,65

9,55

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

748    

97.004    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

104,74

5.868,77

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

628,34

89.908,02

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

14    

6,05

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

84    

92,68

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

75,65

84,14

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

565,88

81.617,07

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

12,58

5,79

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

85,58

51,62

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

1,65

40,71

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

0,19

1,88

17,04

16,21