banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Marines

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2021 (euros/habitant)

903,37

961,60

996,81

1.024,21

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2020 (euros/habitant)

1.031,20

933,89

974,25

972,15

Deute Viu del municipi - 2020 (euros/habitant)

58,29

164,99

359,54

257,05

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

29,03

41,06

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

58,53

52,58

49,82

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,08

0,63

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2021 (euros)

44.319,44

70.401,42

51.976,97

49.118    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

87    

12.629    

184.418    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

6,90

6,59

6,32

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

17,24

12,75

11,08

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

75,86

80,45

82,59

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

40,23

35,16

35,30

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

<4

1,77

2,02

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

<4

2,63

2,63

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

<4

4,04

5,37

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

<4

17,19

18,71

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

<4

8,21

8,70

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

<4

8,48

9,86

9,39

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

3.572    

82.337    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

51,85

8.643,49

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

3.504,54

71.426,81

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

1,45

10,50

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

98,11

86,75

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

92,01

82,44

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

3.286,57

67.879,50

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

2,38

7,15

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

21,75

43,34

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

57,48

35,90

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

18,39

13,61

17,04

16,21