banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Llosa de Ranes, la

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

533,22

856,55

954,48

967,58

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

613,69

985,73

1.050,33

1.015,06

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

0    

524,38

460,71

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

22,55

38,79

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2017 (núm.turismes x 100 hab.)

54,99

49,31

48,65

50,80

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,23

0,89

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2017 (euros)

58.475,72

50.272,16

51.172,31

49.003    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

251    

4.827    

172.204    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

9,56

9,30

6,52

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

21,51

12,60

10,83

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

41,83

40,75

37,86

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

27,09

33,60

44,79

42,34

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

713    

52.826    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

58,24

2.198,66

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

718,36

49.768,15

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

8,17

4,16

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

100,75

94,21

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

81,15

88,62

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

578,62

46.813,58

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

7,70

8,45

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

45,88

33,72

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

39,71

47,73

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

6,71

10,10

17,04

16,21