banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Llombai

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

607,65

819,84

945,03

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

941,72

902,01

1.056,20

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

0    

219,69

460,71

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

26,38

36    

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

54,99

52,44

49,43

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,71

0,80

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

28.310,93

50.049,55

51.510,49

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

150    

12.852    

172.204    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

10    

8,04

6,52

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

12,67

12,50

10,83

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

40,67

40,65

37,86

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

36,67

36,88

44,79

42,34

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

5.557    

97.004    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

62,83

5.868,77

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

5.476,10

89.908,02

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

1,13

6,05

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

98,54

92,68

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

94,72

84,14

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

5.263,37

81.617,07

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

2,94

5,79

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

26,01

51,62

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

71,03

40,71

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

0,03

1,88

17,04

16,21