banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Llocnou de Sant Jeroni

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

1.143,60

1.019,62

945,03

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

1.315,57

1.192,28

1.025,35

1.006,25

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

0    

1.576,43

407,55

296,41

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

37,48

40,12

39,43

39,67

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

60,44

52,69

49,82

52,35

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,76

1,01

0,97

0,95

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

51.445,95

46.972,65

51.960,95

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

28    

11.238    

180.753    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

<4

5,01

6,46

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

<4

14,06

11,10

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

<4

159,10

82,44

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

<4

40,25

35,92

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

<4

1,22

1,99

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

<4

2,06

2,67

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

<4

3,08

5,29

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

<4

11,97

18,62

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

<4

4,97

8,41

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

<4

6,73

9,55

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

647    

42.980    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

10,30

3.564,76

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

631,43

38.644,08

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

1,59

8,29

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

97,59

89,91

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

87,06

82,45

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

563,29

35.438,75

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

1,51

3,45

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

28,90

39,97

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

64,38

49,14

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

5,21

7,45

17,04

16,21