banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Llocnou de la Corona

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

751,80

755,88

945,03

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.829,98

793,20

1.056,20

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

0    

99,82

460,71

343,63

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

30,89

34,82

39,43

39,67

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

45,76

49,67

49,43

51,71

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

0    

0,90

0,97

0,95

Valor cadastral mitjà - 2019 (euros)

62.776,55

56.211,74

51.499,56

48.982    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

12    

11.203    

180.753    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

<4

10,20

6,46

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

<4

11,52

11,10

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

<4

156,33

82,44

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

<4

40,19

35,92

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

<4

1,44

1,99

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

<4

2,21

2,67

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

<4

4,48

5,29

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

<4

13,83

18,62

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

<4

6,23

8,41

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

<4

8,64

9,55

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

4    

16.619    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

0,97

2.314,82

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

0    

13.847,67

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

24,25

13,93

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

0    

83,32

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

0    

72,35

88,74

87,91