banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Higueruelas

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2021 (euros/habitant)

2.301,01

1.341,80

996,81

1.024,21

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2020 (euros/habitant)

2.125,23

1.602,93

974,25

972,15

Deute Viu del municipi - 2020 (euros/habitant)

62,38

315,96

359,54

257,05

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

38,13

36,32

39,43

39,67

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

55,40

56,13

49,82

52,35

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,91

1,65

0,97

0,95

Valor cadastral mitjà - 2021 (euros)

24.919,22

25.857,76

51.976,97

49.118    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

26    

1.029    

184.418    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

<4

5,44

6,32

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

<4

11,37

11,08

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

<4

41,89

82,59

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

<4

24,30

35,30

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

<4

 

2,02

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

<4

 

2,63

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

<4

 

5,37

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

<4

 

18,71

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

<4

 

8,70

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

<4

 

9,86

9,39

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

1.880    

140.528    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

22,65

678,36

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

1.893,31

139.790,88

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

1,20

0,48

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

100,71

99,48

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

87,28

95,01

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

1.640,86

133.520,83

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

3,34

7,34

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

28,99

15,14

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

54,37

55,02

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

13,31

22,49

17,04

16,21