banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Guardamar de la Safor

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

1.806,04

1.019,62

945,03

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

2.261,88

1.113,47

1.056,20

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

0,01

1.627,72

460,71

343,63

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

40,58

40,12

39,43

39,67

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

48,27

52,20

49,43

51,71

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

0    

1,01

0,97

0,95

Valor cadastral mitjà - 2019 (euros)

49.854,17

46.466,20

51.499,56

48.982    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

24    

11.238    

180.753    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

<4

5,01

6,46

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

<4

14,06

11,10

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

<4

159,10

82,44

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

<4

40,25

35,92

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

<4

1,22

1,99

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

<4

2,06

2,67

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

<4

3,08

5,29

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

<4

11,97

18,62

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

<4

4,97

8,41

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

<4

6,73

9,55

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

110    

42.980    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

20,17

3.564,76

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

67,86

38.644,08

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

18,34

8,29

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

61,69

89,91

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

64,71

82,45

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

71,18

35.438,75

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

9,02

3,45

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

89,20

39,97

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

1,71

49,14

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

0,06

7,45

17,04

16,21