banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Gandia

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

1.197,68

1.019,62

945,03

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.258,17

1.113,47

1.056,20

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

3.529,39

1.627,72

460,71

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

46,64

41,33

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

49,32

52,20

49,43

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,81

0,82

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

37.718,05

46.231,46

51.510,49

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

4.885    

10.687    

172.204    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

3,03

4,79

6,52

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

12,24

14,02

10,83

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

41,39

41,69

37,86

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

43,34

38,13

44,79

42,34

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2016 (%)

1,60

1,07

1,73

1,56

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2016 (%)

3,17

2,10

2,73

2,45

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2016 (%)

4,20

2,62

4,76

5,46

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2016 (%)

18,51

12,25

18,55

17,02

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2016 (%)

6,67

4,65

8,11

7,33

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2016 (%)

9,19

6,35

8,92

8,51

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

6.083    

42.980    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

960,27

3.564,76

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

5.067,23

38.644,08

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

15,79

8,29

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

83,30

89,91

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

74,46

82,45

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

4.529,41

35.438,75

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

5,33

3,45

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

36,89

39,97

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

53,17

49,14

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

4,61

7,45

17,04

16,21