banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Gavarda

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

691,01

854,20

978,97

995,24

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

969,99

931,78

1.023,34

1.006,59

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

0    

179,05

407,55

296,41

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

23,51

36    

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

58,19

53,42

49,82

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,78

0,80

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

57.611,92

49.609,38

51.960,95

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

47    

13.454    

184.418    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

10,64

8,10

6,32

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

17,02

13,04

11,08

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

72,34

153,53

82,59

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

40,43

37,54

35,30

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

<4

1,12

2,02

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

<4

1,89

2,63

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

<4

4,09

5,37

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

<4

11,99

18,71

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

<4

6,57

8,70

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

<4

9,11

9,86

9,39

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

783    

97.004    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

31,02

5.868,77

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

739,63

89.908,02

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

3,96

6,05

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

94,46

92,68

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

86,08

84,14

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

674    

81.617,07

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

1,79

5,79

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

74,62

51,62

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

23,21

40,71

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

0,38

1,88

17,04

16,21