banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Foios

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

742,94

805    

945,03

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

732,13

825,67

1.056,20

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

314,48

355,96

460,71

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

33,55

40,02

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

49,35

49,11

49,43

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

1    

0,74

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

72.369,48

59.830,57

51.510,49

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

485    

14.318    

172.204    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

8,25

6,80

6,52

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

12,37

11,99

10,83

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

43,09

37,90

37,86

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

36,29

43,13

44,79

42,34

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2016 (%)

0,82

1,26

1,73

1,56

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2016 (%)

3,09

2,44

2,73

2,45

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2016 (%)

4,12

3,67

4,76

5,46

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2016 (%)

13,61

14,50

18,55

17,02

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2016 (%)

7,84

6,93

8,11

7,33

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2016 (%)

6,80

7,39

8,92

8,51

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

648    

14.051    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

57,26

2.949,10

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

562,26

10.338,20

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

8,84

20,99

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

86,77

73,58

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

77,22

63,01

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

500,38

8.853,98

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

31,37

29,06

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

67,32

64,93

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

1,31

5,90

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2010 (%)

0    

0,10

16,73

15,95